உமா சங்கர் ரா- கருத்துகள்

Revathy S... நன்றிகள் பல தோழியே...

Revathy S... நன்றிகள் பல...

நன்றிகள் பல நண்பரே 😍😍😍

நன்றிகள் பல தமிழ்செல்வி

உங்கள் முழக்கத்தில் ஒரு ஆதித்தமிழனின் கர்ஜனை காண்கிறோம்..... மீண்டு எழுவோம் உறவே இமையமாய்

அவர்கள் அனைவரும் அரசியல் கழிவுகள்

சிறப்பு தோழியே ❤❤

என் தாயின் பெயர் கொண்ட தோழியின் வாழ்த்திற்கு நன்றிகள் பல

நன்றிகள் பல எம் தாய் தமிழ் உறவுகளே ஹர்ஷா மற்றும் பிரகதி சி.....

நன்றிகள் பல தோழியே👍👍👍

சிறப்பு வாழ்த்துக்கள்


உமா சங்கர் ரா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே