விஜயலாய சோழன்- கருத்துகள்

கருத்துக்களுக்கு மிக்க நன்றிகள் தோழரே.

கருத்துக்களுக்கு மிக்க நன்றிகள் தோழரே.

வாழத்த ஒன்றுமில்லை வார்த்தைகள்,கண்ணீரால் வணங்கும்போது...
உண்மைகளை கூறிவிட்டீர்.... அந்த உண்மையினை, நலம் விசாரித்தாய் கூறுங்கள்.. தோழரே..

வரியில் வலியை புதைதுள்ளீர் ..
சிறப்பு தோழமையே..

நல் வரி...
சிறப்பு தோழமையே...

சிந்தனை சிறப்பு தோழமையே..

பிறரை சிரிக்கவைக்கும் உன்ங்கள் பணி தொடரட்டும் .....
அருமையான கதை தோழியே....

படித்தேன் இரசித்தேன் சிரித்தேன் ......அருமை தோழமையே..

வையம் வாழ வகைசெய்
---------- வாழும் தமிழே வாழ்கவே !

அருமை தோழமையே...

சிறப்பு தோழமையே.. வாழ்த்துக்கள்..

நினைக்க நெஞ்சமெல்லாம் வலிக்குதே......

படைப்பு அருமை தோழரே..

கவி இனிது அன்னையை போல.... அவர்களுக்கு ஏன் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்ததாக கூறுங்கள் தோழமையே.....


விஜயலாய சோழன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே