முகில் - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  முகில்
இடம்:  sivagangai
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  05-Mar-2018
பார்த்தவர்கள்:  278
புள்ளி:  69

என் படைப்புகள்
முகில் செய்திகள்
முகில் - முகில் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
02-Apr-2019 7:56 pm

பால் மணம் மாறா
பச்சிளம் குழந்தையை
நயமாய் பேசி அழைத்த
நாக்குகள் வெட்டப்படவேண்டும்

காடழைக்கும் பாட்டியைக் கூட
கண்டபடி சிதைக்கும்
காமகொடூரன்களின் கைகள்
துண்டாக்கப்பட வேண்டும்

அப்பாவாய் அண்ணனாய்
மாமாவாய் தாத்தாவாய்
இருந்து கொண்டே அத்துமீறி
வன்புணரும் அவனுறுப்புகள்
அறுத்தெறியப்பட வேண்டும்
 
கண்களை மட்டும் விட்டு விடுங்கள்
அவனை காறி உமிழ்வதையும்....
முகம்சுளித்து போவதையும்
ஆயுளுக்கும் பார்க்கட்டும்.....
சிறுகச் சிறுக சாகட்டும்.....

மேலும்

முகில் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
02-Apr-2019 7:56 pm

பால் மணம் மாறா
பச்சிளம் குழந்தையை
நயமாய் பேசி அழைத்த
நாக்குகள் வெட்டப்படவேண்டும்

காடழைக்கும் பாட்டியைக் கூட
கண்டபடி சிதைக்கும்
காமகொடூரன்களின் கைகள்
துண்டாக்கப்பட வேண்டும்

அப்பாவாய் அண்ணனாய்
மாமாவாய் தாத்தாவாய்
இருந்து கொண்டே அத்துமீறி
வன்புணரும் அவனுறுப்புகள்
அறுத்தெறியப்பட வேண்டும்
 
கண்களை மட்டும் விட்டு விடுங்கள்
அவனை காறி உமிழ்வதையும்....
முகம்சுளித்து போவதையும்
ஆயுளுக்கும் பார்க்கட்டும்.....
சிறுகச் சிறுக சாகட்டும்.....

மேலும்

முகில் - முகில் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
02-Apr-2019 10:15 am

நீக்கமற யெங்கும் நின்னிருப்பு
நிறைந்தும் நிகழ்ந்து மானபோதும்
உனையுணரா உளமு முளவே யாயினுந்தனை விலக்கும்
தமையனுக்கும் கருணைப்பூக்கும்
தாயின் விந்தை போல்
அகிலம் யாவும் அரவணைத்தாய்
எந்தையே போற்றி! போற்றி!!

மேலும்

நன்றி தமிழ்..... 02-Apr-2019 6:53 pm
நன்றி கவியே... 02-Apr-2019 6:53 pm
தமிழ் சொட்ட சொட்ட கவிதை எழுதியுள்ளீர்கள். மிக மிகச் சிறப்பு. 02-Apr-2019 6:21 pm
எந்தை - என் தந்தை... அருமை அருமை... தமிழ் மாந்தர் நுவலும் நாவலின் வழிப்பிறந்ததோ... உம்கவிதை... அருமை 02-Apr-2019 12:33 pm
முகில் - முகில் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
02-Apr-2019 10:15 am

நீக்கமற யெங்கும் நின்னிருப்பு
நிறைந்தும் நிகழ்ந்து மானபோதும்
உனையுணரா உளமு முளவே யாயினுந்தனை விலக்கும்
தமையனுக்கும் கருணைப்பூக்கும்
தாயின் விந்தை போல்
அகிலம் யாவும் அரவணைத்தாய்
எந்தையே போற்றி! போற்றி!!

மேலும்

நன்றி தமிழ்..... 02-Apr-2019 6:53 pm
நன்றி கவியே... 02-Apr-2019 6:53 pm
தமிழ் சொட்ட சொட்ட கவிதை எழுதியுள்ளீர்கள். மிக மிகச் சிறப்பு. 02-Apr-2019 6:21 pm
எந்தை - என் தந்தை... அருமை அருமை... தமிழ் மாந்தர் நுவலும் நாவலின் வழிப்பிறந்ததோ... உம்கவிதை... அருமை 02-Apr-2019 12:33 pm
முகில் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
02-Apr-2019 10:15 am

நீக்கமற யெங்கும் நின்னிருப்பு
நிறைந்தும் நிகழ்ந்து மானபோதும்
உனையுணரா உளமு முளவே யாயினுந்தனை விலக்கும்
தமையனுக்கும் கருணைப்பூக்கும்
தாயின் விந்தை போல்
அகிலம் யாவும் அரவணைத்தாய்
எந்தையே போற்றி! போற்றி!!

மேலும்

நன்றி தமிழ்..... 02-Apr-2019 6:53 pm
நன்றி கவியே... 02-Apr-2019 6:53 pm
தமிழ் சொட்ட சொட்ட கவிதை எழுதியுள்ளீர்கள். மிக மிகச் சிறப்பு. 02-Apr-2019 6:21 pm
எந்தை - என் தந்தை... அருமை அருமை... தமிழ் மாந்தர் நுவலும் நாவலின் வழிப்பிறந்ததோ... உம்கவிதை... அருமை 02-Apr-2019 12:33 pm
முகில் - முகில் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
29-Mar-2019 6:14 am

என்
படிப்புத்தேர்வும்
வாழ்க்கைத்தேர்வும்
பெற்றோர்களுக்கானது......

என்
பகிர்தலும்
விட்டுக்கொடுத்தலும்
தம்பிகளுக்கானது.....

என்
தேகமும் மோகமும்
கணவனுக்கானது......

என்
பொழுதுகளும் கனவும்
குழந்தைகளுக்கானது.....

எனில் எப்போது
நான் எனக்காவது???????

மேலும்

அருமை... அருமை... முகில் தந்த மழைப்போல் உள்ளது உங்கள் கவிதை, இன்னும் எழுதுங்கள்... பல தரப்பட்ட கருத்துகளை கூற என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்... 29-Mar-2019 7:17 am
முகில் - முகில் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
29-Mar-2019 5:55 am

மொட்டொன்று விரிய
மலரிலுன் முகம் பார்த்தேன்
அதே நாடியே வண்டொன்று
வந்தமர நானாய் வேர்த்தேன்
எது சொல்லி பூ பூத்தது.....
யார் சொல்லி வண்டமர்ந்தது....
காதலும் காலம் போல்
தானாய் நிகழ
நீயும் நானும்
சாட்சிகளானோம்......

மேலும்

அருமையான கவிதை... சொல்ல வேண்டியதை தெளிவுபட கூறியுள்ளீர்கள்... இன்னும் எழுதுங்கள்... கற்பனை அருமை... கொஞ்சம் எதுகை மோனையை கூட்டிருந்தால் இன்னும் அருமையாக இருக்கும் 29-Mar-2019 7:27 am
முகில் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
29-Mar-2019 6:14 am

என்
படிப்புத்தேர்வும்
வாழ்க்கைத்தேர்வும்
பெற்றோர்களுக்கானது......

என்
பகிர்தலும்
விட்டுக்கொடுத்தலும்
தம்பிகளுக்கானது.....

என்
தேகமும் மோகமும்
கணவனுக்கானது......

என்
பொழுதுகளும் கனவும்
குழந்தைகளுக்கானது.....

எனில் எப்போது
நான் எனக்காவது???????

மேலும்

அருமை... அருமை... முகில் தந்த மழைப்போல் உள்ளது உங்கள் கவிதை, இன்னும் எழுதுங்கள்... பல தரப்பட்ட கருத்துகளை கூற என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்... 29-Mar-2019 7:17 am
முகில் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
29-Mar-2019 5:55 am

மொட்டொன்று விரிய
மலரிலுன் முகம் பார்த்தேன்
அதே நாடியே வண்டொன்று
வந்தமர நானாய் வேர்த்தேன்
எது சொல்லி பூ பூத்தது.....
யார் சொல்லி வண்டமர்ந்தது....
காதலும் காலம் போல்
தானாய் நிகழ
நீயும் நானும்
சாட்சிகளானோம்......

மேலும்

அருமையான கவிதை... சொல்ல வேண்டியதை தெளிவுபட கூறியுள்ளீர்கள்... இன்னும் எழுதுங்கள்... கற்பனை அருமை... கொஞ்சம் எதுகை மோனையை கூட்டிருந்தால் இன்னும் அருமையாக இருக்கும் 29-Mar-2019 7:27 am
முகில் - முகில் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-Mar-2019 9:49 am

மீன்களை
அள்ளிவரச்
சென்றோம்....
மீனவர்களை
அள்ளி வருகிறோம்....

மேலும்

நன்றி சகோ 20-Mar-2019 9:32 am
அருமை அருமை... நீண்ட துயரம் நீளா உன் கவியில் புலப்படுகிறது புலவனே... இன்னும் எழுத வாழ்த்துகள்... 20-Mar-2019 8:25 am
முகில் - முகில் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
17-Mar-2019 5:04 pm

நீயும் நானும்
சந்தித்த அந்த
ஒற்றை மரம்.....
நமக்காய் பூத்து இருக்கும்
நமக்காய் காத்துமிருக்கும்.....

நாம் சேர்ந்து இருக்கும்
நாட்களில் பூவொன்றை
நம்மில் உதிர்த்து
ஆசிர்வதிக்கும்......

நம் கண்வழி கசிந்த
காதலையெல்லாம்
பசும் வண்ணமாய் இலைகளெல்லாம்
பூசிக்கொள்ளும்......

கால ஓட்டத்தில் மரம்வழியே
அழியாக் நினைவுகளுடனும்
வழியாக் கண்ணீருடனும்
கடந்திருப்பேன் பலமுறை....

பின்னொரு நாளில்
தங்கநாற்கர சாலைக்காக
தரைமட்டமாய் ஆனது - நம்
காதல் விருட்சம்....

காதல் நினைவுகளைச்
சுமந்த இலைகளெல்லாம்
சருகாய் கருக....
பிரிந்தது கூட இத்தனை
வலிக்கவில்லை........

வலித்து துடிக்குது

மேலும்

நீங்கள் சுட்டிக் காட்டிய இடத்தில் அறியா பிழை ஒன்றை அறிந்தேன்.. மன்னிக்கவும் அது அழியா நினைவுகள்... 'க்' தவறாக வந்து விட்டது நன்றி சகோ... 18-Mar-2019 12:17 pm
இன்னும் எழுதுங்கள் இதயம் துடிக்கிறது... 18-Mar-2019 8:13 am
கால ஓட்டத்தில் மரம்வழியே அழியாக் நினைவுகளுடனும் வழியாக் கண்ணீருடனும் கடந்திருப்பேன் பலமுறை இந்த வரிகள் என்னை பலமுறை படிக்க தூண்டுகிறது கவிஞனே... காதல் நினைவுகள் வெறும் கல்லென்று எண்ணியிருந்தேன் அதை செதுக்கி சிற்பம் கூறிவிட்டாய் கவிஞனே... உங்கள் கவியை நாளும் படிக்க விரும்புகிறேன் தோழனே... 18-Mar-2019 8:11 am
அதில் ஒரு வலியும் இருக்கிறது.... பதிவிற்கு மிக்க நன்றி.... 17-Mar-2019 9:47 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (11)

user photo

சக்கரைவாசன்

தி.வா.கோவில்,திருச்சி
கயல்

கயல்

chidambaram
கல்லறை செல்வன்

கல்லறை செல்வன்

சிதம்பரம்
பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (11)

ஆரோ

ஆரோ

விழுப்புரம்,(சென்னை)
கல்லறை செல்வன்

கல்லறை செல்வன்

சிதம்பரம்

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (11)

என் படங்கள் (2)

Individual Status Image Individual Status Image
மேலே