பனவை பாலா- கருத்துகள்

வருகைக்கும்.... வாசிப்பிற்கும்.... இனிதான கருத்துக்களுக்கும்... மிக்க நன்றி நண்பரே....

தங்களது இனிதான கருத்துக்களில் உளம் மிக மகிழ்ந்தேன்... மிக்க நன்றி நண்பரே...

வருகைக்கும்...வாசிப்பிற்கும்... மிக்க நன்றி நண்பரே... தங்களது இனிதான கருத்துக்களில் உளம் மிக மகிழ்ந்தேன்...

தங்களது இனிதான கருத்துக்களில்... உளம் மிக மகிழ்ந்தேன்... மிக்க நன்றி நண்பரே...

தங்களது இனிதான கருத்துக்களில் உளம் மிக மகிழ்ந்தேன்.

வருகைக்கும்...வாசிப்பிற்கும் இனிதான கருத்திற்கும் நன்றி நண்பரே....

மின்னஞ்சல் முகவரியை தெளிவுபடுத்தவும்...

வரவிற்கும், இனிதான கருத்திற்கும் மிக்க நன்றி நண்பரே...

இனிப்பான வரவிற்கும்... இனிதான கருத்திற்கும்... இதயங்கனிந்த நன்றி நட்பே...

நிலவை ஆண் பாலாக்கி விட்டீர்கள். இனி பெண்களை பாடுவது கொஞ்சம் கடினம்தான்... அருமை...

வலிமிகும் காதலே சுகமானது... அவ்வாறே கவிதையும் ... அருமை...

எங்கள் மன வயலை உழுதுவிட்டீர்கள்... அருமை...

அரசியல் சகதியை ஆழமாய் உழுது செல்கிறது வரிகள்... அருமை...

தேடலே வாழ்வை இனிக்க செய்கிறது... அருமை...

அணுவாயுதம் செய்யும் நேரத்திற்கு குறைவான நேரத்தில் நீ அன்பு செய்து விடலாம்... அற்புதம் அய்யா...


பனவை பாலா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே