மணி அமரன்- கருத்துகள்

நன்றிகள் பல இனிய நண்பருக்கு

தங்கள் கருத்தில் மகிழ்கிறேன்

நன்றி நன்றிகள் பல இனிய நண்பர் ஸர்பான்
மிகவும் மகிழ்கிறேன் தங்கள் கருத்தில்

மிகவும் அருமை
வாழ்த்துக்கள் நட்பே

நன்றி நன்றிகள் பல இனிய நண்பர் ஸர்பான்
மிகவும் மகிழ்கிறேன் தங்கள் கருத்தில்
நன்றி.. மகிழ்ச்சி

நன்றி. நன்றிகள் பல இனிய நண்பர் ஸர்பான்
மிகவும் மகிழ்கிறேன் தங்கள் கருத்தில்

மிகவும் மகிழ்கிறேன் தங்கள் கருத்தில்
நன்றிகள் பல இனிய தோழமைக்கு..
நன்றி மகிழ்ச்சி

நன்றிகள் பல தோழமை
மிகவும் மகிழ்கிறேன் தங்கள் கருத்தில்
மகிழ்ச்சி

நன்றி இனிய நண்பர் ஸர்பான்
கருத்தில் மகிழ்கிறேன்

நன்றி.. நன்றிகள் பல இனிய நண்பருக்கு
தங்கள் வரவிலும் கருத்திலும் மகிழ்கிறேன்

நன்றி. . நன்றிகள் பல இனிய நண்பர் ஸர்பான். .
வரவிலும் கருத்திலும் மகிழ்கிறேன்

நன்றிகள் பல இனிய நண்பருக்கு
தங்கள் கருத்தில் மகிழ்கிறேன்

அருமை கவித்தாசபாபதி அண்ணா
வாழ்த்துக்கள்

புதிய முயற்சி புதிய கவி பயணம்..
வாழ்த்துக்கள் ஸர்பான்

நன்றிகள் பல இனிய நண்பர் ஸர்பான்..
தங்கள் வரவிலும் கருத்திலும் மகிழ்கிறேன்.
நன்றி. .

நன்றி.. நன்றிகள் இனிய நண்பருக்கு
மகிழ்கிறேன் தங்கள் கருத்தில்
ஊக்கத்திற்கு நன்றிகள் பல

நன்றிகள் பல இனிய நண்பருக்கு..
மகிழ்கிறேன் தங்கள் கருத்தில்..

சிறப்பு. வாழ்த்துக்கள்...
இன்னும் சிறப்பாய் தொடருங்கள்..
முளை..மூளை?

வாழ்த்துக்கள் இனிய நண்பா... மகிழ்ச்சி...
தொடரட்டும் தங்கள் பயணம் தமிழோடு...

தங்கள் கருத்தில் மிகவும் மகிழ்கிறேன் நண்பரே..
சொல்ல வந்ததை சரியாக உள்வாங்கிய கருத்து..
நன்றிகள் பல நண்பரே..
மகிழ்ச்சி

நன்றி ஸர்பான்...
வரவில் கருத்தில் மகிழ்றேன் நண்பா.


மணி அமரன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே