ஸ்ரீதேவி- கருத்துகள்

தங்களுடைய கருத்துக்களே கவிதை போல் உள்ளது .நன்றி

நன்றி, தங்களின் கருத்து என்னை எழுத துண்டிக்கிறது

பிழை நீக்க முடிவில்லை

இவை அனைத்தும், காலம் கொடுத்த பாதை, பயணம், பாடம் - வாழ்ந்து நடைமுறையை மாறலாம்


ஸ்ரீதேவி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே