ஏஞ்சல் தேவா- கருத்துகள்

தாய் அன்புக்கு நிகர் ஏதும் இல்லை

நன்றி........
தொடர்ந்து ஊக்கம் தர வேண்டுகிறேன்

நல்ல கருத்தை மிக எழுமையாக எல்லாருக்கும் புரிகின்ற மாதிரி சொல்லிருகிங்க சகோ வாழ்த்துக்கள்


ஏஞ்சல் தேவா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே