திருமூர்த்தி- கருத்துகள்

நன்றி...

மிக்க நன்றி தோழர்..கருத்தில் மகிழ்ந்தேன்

ஆகா !
மிகவும் அற்புதம்

அருமை
வாழ்த்துக்கள் !

அருமை
வாழ்த்துக்கள் !

வாழ்த்துகள் !
இன்னும் நிறைய எழுதுங்கள்...

ஓ !

காதல் வந்துவிட்டால் எப்படி எல்லாம் யோசிக்கறாங்க பாருங்க....

வாழ்த்துக்கள் கவிதையிலும் கனவிலும் வெற்றி பெற...

நல்ல சிந்தனை மிக்க வரிகள் !

அருமை...
வாழ்த்துக்கள் !

ஆகா !
மிகவும் அடர்த்தி நிறைந்த வரிகள்...
அற்புதம்..
இன்னும் நிறைய எழுதுங்கள்...
வாழ்த்துக்கள் !

நன்று...
கவிதை நடைக்கு சற்று மாற்ற முயற்சியுங்கள்...

காதல் வருடும் வரிகள் அழகு !

தலைப்பை தமிழில் வைத்தால் நன்றாக இருக்கும் !

ஒரு கசக்கு கசக்கிப் போட்டீர்கள்...

கவிதை அருமை...
வாழ்த்துக்கள் !

எளிமை ஆனால் வலிமையான வரிகள்...

நல்ல கருத்துமிக்க வரிகள்...

அருமை...

வாழ்த்துக்கள் !

நன்று தோழி...
காதல் வெற்றி பெற
வாழ்த்துக்கள்...


திருமூர்த்தி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே