துரைராஜ் ஜீவிதா- கருத்துகள்

இங்கேயே ஒரு மிசையிலா பாரதி இருக்கும் போது இன்னும் ஒரு பாரதி வேண்டாம்

உங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கும் மிக்க நன்றி மேலும் தோழமை நீடிக்க வாழுத்துக்கள்

வணக்கம் நன்றி அய்யா உங்கள் கருத்துக்கள் சந்தோசம் அளிக்கிறது

நன்றி அய்யா உங்கள் வாழ்த்துக்கள் பெற்றதே சந்தோசம்

அய்யா இந்த கவிதை எந்த மதத்தையும் இழிவாக சொல்லும் கவிதை இல்லை. கடவுளுக்கு கூட அவளை பிடிக்கும் என்று என்னுடைய கற்பனை யில் கூறி உள்ளேன் உங்கள் மனதை அப்படி நினை அந்த படம்தான் காரணம் என்றால் அந்த படத்தை மாற்றி விட்டேன்

இந்தியாவுக்கு தேவையான கருத்து

அளவுக்கு மிஞ்சினால் ஆபத்து என்று தான் சொல்லிருக்கிறேன்.அய்யா கருத்து கூறியதர்க்கு நன்றி


துரைராஜ் ஜீவிதா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே