அன்புடன் மித்திரன்- கருத்துகள்

நன்றிகள் சகோ. சகலமும் அன்பின் படைப்பு.
எனது பார்வை வேறு.
தங்கள் பார்வை வேறு.
மீண்டும் நன்றிகள் அன்பு சகோ.

கண்ணின் மணியாக நினைப்பதெல்லாம் காண முடியாத நிலையில் பிரிந்திருக்கிறது.
உள்ளம் தொட்ட வரிகள்.

கருவறை பந்தம் கல்லறை வரை நெஞ்சில் வாழும்.

என்ன சொல்லியும் மூடர்களின் மனதை திருத்தவது இயலாததாக உள்ளது.

தொடர்ந்து எழுதுங்கள்.

சாபங்கள் விரைவில் நிறைவேற்றப்பட்டால் குற்றமுள்ள நெஞ்சில் பயம் உண்டாகும்.

இசை வெள்ளத்தில் மிதக்கும் உணர்வைத் தரும் கவிதை. அருமை.

அற்புத தொகுப்பு அன்பு சகோ...


அன்புடன் மித்திரன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே