கதிர்நிலவன் நிலாரவி- கருத்துகள்

நண்பர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள்.
நிலாரவி.

உங்கள் கருத்துக்கு மிக்க நன்றி.

உங்கள் கருத்துக்கு மிக்க நன்றி.

உங்கள் கருத்துக்கும் பகிர்வுக்கும் மிக்க நன்றி நண்பரே.

சிறந்த கருத்துள்ள பாடலை பகிர்ந்தமையும் மொழியாக்கம்
செய்தமையும் சிறப்பு. வாழ்த்துக்கள்.

உங்கள் ரசனைக்கும் கருத்துக்கும் மிக்கநன்றி.

உங்கள் கருத்துக்கு மிக்க நன்றி.

தங்கள் கருத்துக்கு மிக்க நன்றி நண்பரே.

உண்மை. தங்கள் கருத்தக்கு நன்றி நண்பரே.

தங்கள் கருத்தக்கு மிக்க நன்றி நண்பரே.

அழகிய கேள்விக்கு அன்பு நன்றி நண்பரே.

மிக்கநன்றி நண்பரே. கருத்துப்படம் இணைத்துள்ளேன்.

தங்கள் கருத்துக்கும் பகிர்வுக்கும் மிக்க நன்றி நன்ரே.


கதிர்நிலவன் நிலாரவி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே