வேலு- கருத்துகள்

அற்புதமான படைப்பு

நரி நடுவராக இருந்து அப்பம் பிரித்து கொடுக்கும் கதைதான் இன்றைய நிலை

உண்மை நிலை உணர்வு

அட அட சூப்பர்

ஹ்ம்ம் நடக்கும்


வேலு கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே