மீனா வினோலியா- கருத்துகள்

மிக நன்று தொடர்ந்து எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள்

மிக மிக நன்று வாழ்த்துக்கள் நட்பே

வலி நிறைந்த வரிகள் மிக நன்று வாழ்த்துக்கள்

அட செம மிக மிக அருமை வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நட்பே

மிக அழகிய வரிகள் வாழ்த்துக்கள்

அட வரிகள் செம வாழ்த்துக்கள் நட்பே

மிக நன்று வாழ்த்துக்கள் நட்பே

வரிகள் அனைத்தும் நன்று வாழ்த்துக்கள் நட்பே

ரொம்ப நல்லா இருக்கு தோழி வாழ்த்துக்கள்

வலி நிறைந்த வரிகள் மிக நன்று வாழ்த்துக்கள்


மீனா வினோலியா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே