துளசி- கருத்துகள்

அருமை தொடர்ந்து எழுதுங்கள்

மலர்கள் சிரித்து அமுதம் சிந்திடும் முத்தங்களின் மழையே!
புல்லாங்குழல் இசையில் எட்டிபிடிக்கமுடியாத சத்தங்களின் மழையே அழகு அழகு


துளசி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே