Roshni Abi - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  Roshni Abi
இடம்:  SriLanka
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  30-Nov-2017
பார்த்தவர்கள்:  777
புள்ளி:  245

என்னைப் பற்றி...

கடந்து வந்த பாதையில் இழந்தவை ஏராளம், நினைவுகளாகி விட்ட நிஜங்கள் பல, விதி என்ற வட்டத்தில் சுழல்கி்ன்ற சக்கரம் தான் வாழ்க்கை, எல்லையற்ற கனவுகளுடன் எண்ணங்களை உங்களுடன் பகிரும் உங்கள் அபி.

என் படைப்புகள்
Roshni Abi செய்திகள்
Roshni Abi - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Feb-2019 1:17 pm

நித்யாவின நினைவுகளை மீட்டிய படி பேருந்தின் யன்னலாேரமாக அமர்ந்திருந்தான் ராகவ். சில்லென்ற காற்றின் குளிர்ச்சியில் உடம்பு புல்லரிப்பது பாேல் உணர்ந்தான். யன்னலை மெதுவாக இழுத்து மூடிவிட்டு ஏதாவது பாட்டுக் கேட்கலாம் என்று நினைத்தவன் தாெலைபேசியில் தனக்குப் பிடித்த பாடல்களை ஒவ்வாென்றாக கேட்டுக் காெண்டிருந்தான். பாடல்களின் வரிகளாேடு அவன் மனம் அமைதியில் உறைந்து பாேனது. "காதலே காதலே தனிப் பெருந் துணையே, கூட வா, கூட வா பாேதும்"  என்ற பாடல் வரிகள் அவன் மனதுக்குள் பெரும் புயலடிப்பது பாேன்ற உணர்வைத் தூண்டியது. கண்களை மூடியபடி தலையை மெதுவாக சாய்த்துக் காெண்டான்.

உயிருக்கு உயிராய் நித்யாவைக் காதலித்து, உற

மேலும்

Roshni Abi - Roshni Abi அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Jan-2019 1:29 pm

நித்யாவின நினைவுகளை மீட்டிய படி பேருந்தின் யன்னலாேரமாக அமர்ந்திருந்தான் ராகவ். சில்லென்ற காற்றின் குளிர்ச்சியில் உடம்பு புல்லரிப்பது பாேல் உணர்ந்தான். யன்னலை மெதுவாக இழுத்து மூடிவிட்டு ஏதாவது பாட்டுக் கேட்கலாம் என்று நினைத்தவன் தாெலைபேசியில் தனக்குப் பிடித்த பாடல்களை ஒவ்வாென்றாக கேட்டுக் காெண்டிருந்தான். பாடல்களின் வரிகளாேடு அவன் மனம் அமைதியில் உறைந்து பாேனது. "காதலே காதலே தனிப் பெருந் துணையே, கூட வா, கூட வா பாேதும்" என்ற பாடல் வரிகள் அவன் மனதுக்குள் பெரும் புயலடிப்பது பாேன்ற உணர்வைத் தூண்டியது. கண்களை மூடியபடி தலையை மெதுவாக சாய்த்துக் காெண்டான்.

உயிருக்கு உயிராய் நித்யாவைக் காதலித்து, உறவு

மேலும்

Thank you 04-Feb-2019 11:52 am
சிறந்த ஒரு பதிவு.....அன்பின் அருமை பிரிவு உணர்த்துகிறது.... 03-Feb-2019 8:53 pm
Roshni Abi - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Jan-2019 1:29 pm

நித்யாவின நினைவுகளை மீட்டிய படி பேருந்தின் யன்னலாேரமாக அமர்ந்திருந்தான் ராகவ். சில்லென்ற காற்றின் குளிர்ச்சியில் உடம்பு புல்லரிப்பது பாேல் உணர்ந்தான். யன்னலை மெதுவாக இழுத்து மூடிவிட்டு ஏதாவது பாட்டுக் கேட்கலாம் என்று நினைத்தவன் தாெலைபேசியில் தனக்குப் பிடித்த பாடல்களை ஒவ்வாென்றாக கேட்டுக் காெண்டிருந்தான். பாடல்களின் வரிகளாேடு அவன் மனம் அமைதியில் உறைந்து பாேனது. "காதலே காதலே தனிப் பெருந் துணையே, கூட வா, கூட வா பாேதும்" என்ற பாடல் வரிகள் அவன் மனதுக்குள் பெரும் புயலடிப்பது பாேன்ற உணர்வைத் தூண்டியது. கண்களை மூடியபடி தலையை மெதுவாக சாய்த்துக் காெண்டான்.

உயிருக்கு உயிராய் நித்யாவைக் காதலித்து, உறவு

மேலும்

Thank you 04-Feb-2019 11:52 am
சிறந்த ஒரு பதிவு.....அன்பின் அருமை பிரிவு உணர்த்துகிறது.... 03-Feb-2019 8:53 pm
Roshni Abi - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Jan-2019 6:45 am

அந்த நிமிடங்கள் எத்தனை அழகு
உனைச் சந்தித்த முதல் நிமிடம்
உன்னை கண்களுக்குள் பறித்துக் காெண்ட அந்த நாள்
முதல் தடவை உன் கைபிடித்து
தாேள் மீது சாய்ந்து
எங்காே யாருமில்லா உலகத்தில்
நாமிருவர் மட்டும் இருப்பதாய்
இந்த உலகமே நம் கைக்குள் என்ற அகங்காரத்தாேடு
காதல் பறவைகளாய் சிறகு விரித்தாேம்
காெஞ்சலும், கெஞ்சலும், சீண்டலும்
சினனச் சினனச் காேபங்களுமாய்
ஓடிய நாட்கள்......
கருமுகில் மூடிய வானமாய் இருண்டு பாேனது
கண்ணீர் துளிகளாய் நாட்கள் மாறியது
நினைவுகள் இறந்து காெண்டிருக்கின்றது
அன்பே உன் நிழல் மட்டும் பாேதும்
என்னருகே நீ இருந்தால்
இதுவும் கடந்து பாேகும்
நம் காதல் உயிர் வாழும்

மேலும்

அருமை... 25-Jan-2019 12:28 pm
Roshni Abi - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
12-Dec-2018 12:39 am

அது ஒரு பசுமையான காலம், வாழ்க்கைச் சக்கரத்தில் ஒரு வயது எல்லையை கடக்கும் வரை பல பாேராட்டங்கள், தடுமாற்றங்கள், பிரச்சனைகள் என்று காலம் வேகமாகப் பறந்து விடும். என்ன நடந்தது என்று திரும்பிப் பார்ப்பதற்குள் பலதூரம் கடந்து எங்காே ஒரு இடத்தில் வாழ்க்கை ஓடிக் காெண்டிருக்கும். அப்படித்தான் பிரதீப்பிற்கும், கார்த்திகாவிற்கும் இடையில் ஒரு வாழ்க்கைப் பயணம் ஆரம்பித்தது.

பிரதீப்பும், கார்த்திகாவும் ஒரே வயதுடையவர்கள், ஒரே ஊர், படித்தது வெவ்வேறு பாடசாலை, இரு குடும்பததிற்கும் இடையில் ஏதாே ஒரு உறவு ஏற்கனவே இருந்தாலும் பெரிதாக ஒட்டி உறவாடுவதில்லை. கால நேரங்களில் வரும் காெண்டாட்டங்களில் மட்டும் இரு குடும்

மேலும்

முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான் அளித்த படைப்பில் (public) Mohamed Sarfan மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
17-Nov-2018 12:44 pm

தோளில் சாய்ந்து சாகவே
சாவைக் கூட கேட்கிறேன்
நிழலாய் காய்ந்து தாகவே
பாலை நீராய் தாவினேன்
துண்டு துண்டாய் ஏனம்மா
என்னை கூறு போடுறாய்
ஒரு பிள்ளை போல நீயடி
இதய நதியில் பாய்கிறாய்
மார்பின் மேலே பாரமாய்
ஒரு கனவு வந்து வளருது
கண்களின் ஓரம் ஈரமாய்
நீ வந்து வந்து பார்க்கிறாய்
நீயாகி மழை வந்த - போது
குடையின்றி நனைந்தேன்
கைக்குட்டைச் சுவர்களில்
கனவை காயப்போட்டேன்
நிலவு கூட ஜன்னல் - வழி
என் நிலவை எட்டிப் பாக்க
காளான்கள் மேலே நின்று
நிலவை சிறைப்பிடிப்பேன்
ஒரு நொடிப் பார்வையில்
இதயம் தொலைந்து போக
தவ வீதியில் அகதி போல
கால்கள் கடுக்க நிற்கிறேன்
அண்ணார்ந்த

மேலும்

வருகையால் மனம் மகிழ்ந்தேன்.உமது கருத்தால் கவிக்கு உயிர் கொடுத்தேன் பல்லாயிரம் கோடி நன்றிகள் நட்பே!! 23-Jan-2019 10:39 pm
really super 23-Jan-2019 4:43 pm
வருகையால் மனம் மகிழ்ந்தேன்.உமது கருத்தால் கவிக்கு உயிர் கொடுத்தேன் பல்லாயிரம் கோடி நன்றிகள் நட்பே!! 30-Dec-2018 6:48 pm
உங்களது கவிதை மிகவும் அற்புதம் . எனக்கு உங்களுடைய தொலைபேசி எண் கொடுக்கமுடியுமா . 30-Dec-2018 4:19 pm
Roshni Abi - Roshni Abi அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
09-Oct-2018 9:21 am

காலை ஆரம்பித்த மழை ஓயாமல் பாெழிந்து காெண்டிருந்தது. வீதியெங்கும் வெள்ளம் நிரம்பி குன்றும், குழியும் நிறைந்து பாேக்குவரத்து நெரிசலால் வீதியே தடைப்பட்டு விட்டது. மின்சாரமும் நின்று பாேக ஊரே இருள் மயமாய் காட்சியளித்தது.

அந்தக் கிராமத்தின் வீதியாேரமாய் இருந்த குடிசை வீட்டில் சிறிய விளக்கின் வெளிச்சத்தில் கூனியபடி குடையைப் பிடித்துக் காெண்டு வாசல் படலையை இழுத்துக் கட்டி விட்டு மீண்டும் வீட்டினுள் நுழைந்த சாரதா அம்மா கால் தடுக்கி விழுந்து விட்டாள். "ஐயாே கடவுளே" என்றபடி கையை ஊன்றி ஒருவாறு எழுந்து மெதுவாக நடந்து உள்ளே சென்று நனைந்திருந்த உடையை மாற்றுவதற்காக மாற்றுடை ஒன்றை எடுத்துக் காெண்டு கதவை ம

மேலும்

பொருத்தமான ஓவியம் கண்ணீர் காவியம் நவீன கலி யுகம் காணும் தாய் மகன் குடும்ப நிலை முதியோர் நலன் காப்போம் என நாம் உறுதி மொழி எடுப்போம் 16-Oct-2018 4:38 pm
Thank you 16-Oct-2018 12:12 pm
சென்ற வாரத்தின் சிறந்த படைப்புகளின் தொகுப்பு ஒரு பார்வை - எழுத்து.காம்:----தங்கள் படைப்பு தேர்வானதற்கு எழுத்துத் தளம் குடும்பத்தினர் அனைவருடைய சார்பில் பாராட்டுகிறேன் தொடரட்டும் தங்கள் இலக்கிய படைப்புகள் . தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 16-Oct-2018 10:17 am
Roshni Abi அளித்த படைப்பில் (public) velayutham avudaiappan மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
18-Sep-2018 7:14 am

குளியலறைக்குள் இருந்து தலையை துவட்டியபடி வெளியே வந்த ஆகாஷ், தாெலைபேசி அழைப்பதைக் கேட்டு மேசையில் இருந்த தாெலைபேசியை எடுத்துக் காெண்டு உள்ளே நுழைந்ததை அவதானித்துக் காெண்டிருந்த நாராயணன், பத்திரிகையை கதிரையில் வைத்து விட்டு சமையலறைக்குள் நுழைந்தார். "என்னங்க பசி வந்திட்டுதா? இந்தா முடிஞ்சுதுங்க, இப்ப நேரம் என்ன?" என்றபடி யன்னல் ஊடே தெரிந்த கடிகாரத்தை நாேட்டமிட்ட கமலா, "இன்னும் சாப்பாட்டு நேரம் வரல்லையே"தனக்குள் நினைத்தவாறு முட்டை ஒன்றை எடுத்து பாெரிப்பதற்காக தயார்படுத்தினாள். வாசலில் நின்ற நாராயணன் கதவை மெதுவாக மூடியபடி உள்ளே சென்றார். "என்னங்க என்னாச்சு ஏன் கதவை..." இடைமறித்த நாராயணன் "உஷ்....

மேலும்

Thank you 25-Sep-2018 5:18 pm
சென்ற வாரத்தின் சிறந்த படைப்புகளின் தொகுப்பு ஒரு பார்வை - எழுத்து.காம்:--தங்கள் படைப்பு தேர்வானதற்கு தமிழ் அன்னை ஆசிகள் .தொடரட்டும் தங்கள் தமிழ் இலக்கியப் பயணம் பெற்றோர் பிள்ளைகள் வாழ்க்கை பயணம் பற்றிய விழிப்பு உணர்வுப் படைப்பு பாராட்டுக்கள் 25-Sep-2018 4:41 pm
Thank you 19-Sep-2018 12:30 pm
விதிகள் எவ்வளவு பயங்கரமானவை என்று தான் யோசிக்க முடிகிறது. தாய் தந்தை அடுத்தவர் முன் தலை குனிகின்ற நிர்ப்பந்தங்களை இறைவன் ஏன் கொடுக்கிறான் என்று நினைக்கின்ற போது வாழ்வின் மீதுள்ள பிடிமானம் இல்லாமல் போகிறது. வாழ்க்கை ஒரு முறை என்பார்கள்; அந்த வாழ்க்கை எத்தனை முறைகள் காயப்படுகிறது. இலங்கையில் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 34 கோடி ரூபா சிகரெட் கம்பெனிக்கு இலாபமாகப் போகின்றது என்று ஓர் அறிக்கையில் வாசித்தேன்; அது போல முறையற்ற பல முறைகள் பல கோடிப் பேரின் வாழ்க்கையை பாழாக்கி விடுகிறது. யாருக்குமே கனவில் கூட துரோகம் நினைக்காத தாய் தந்தை மனதை காயப்படுத்துகின்ற விதிகளின் செயல்கள் கூட பிழைகள் என்பேன். அடுத்தவனின் கண்ணீரில் கூட கால் கழுவுகின்ற மனிதர்கள் தான் இங்கே ஏராளம். இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 18-Sep-2018 6:09 pm
Roshni Abi - Roshni Abi அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
22-May-2018 9:22 am

கை தட்டல்களால் அரங்கமே அதிர முகம் நிறைந்த புன்னகையாேடு தனக்கான விருதை அவன் பெற்றுக் காெள்ளும் அந்த நேரம் கடந்து விட்டிருந்தது. அந்த சந்தாேசமான தருணத்தை அவனால் அனுபவிக்க முடியவில்லை. அம்மாவின் கைகளைப் பற்றியபடி உயிருக்காகப் பாேராடிக் காெண்டு இருக்கும் அவளருகில் அவனைத் தவிர யாருமில்லை. எத்தனை கனவுகளாேடு படித்து பட்டம் பெற்று சாதனை படைக்கக் காத்திருந்தவனுக்கு விதி சந்தாேசங்களைப் பறித்து விட்டு சாேகங்களையே பரிசாகக் காெடுத்திருந்தது. ஒற்றைப் பிள்ளை, ஆணாகப் பிறந்து விட்டான். சாெந்த, பந்தம் யாரும் தெரியாத ஊரில் பெரிய பங்களாவில் எல்லா வசதியுடனும் வளர்ந்து வந்தவன். தரமான பாடசாலை, பராமரிப்பதற்கு இரண்டு

மேலும்

நன்றி சகாேதரனே 22-Jun-2018 7:58 pm
நன்றி 22-Jun-2018 7:58 pm
மிகச் சிறந்த எழுத்துக்கள். நிச்சயம் ஒரு நாள் பெயர் பெரும். எவ்வளவு நேர்த்தியாக கதையை நகர்த்தி இருக்கீங்க, முதலில் அதற்கு என் மனம் நிறைந்த பாராட்டுக்கள். இங்கே சில கிருமிகள் தங்கள் புகழை தக்க வைத்துக் கொள்ள பலரது குரல் வளையைக் கூட அறுக்க தயங்குவது கிடையாது. அம்மா போல் யாருண்டு; எத்தனை கொடுமைகளை சந்தித்த போதும் அவள் தன் பிள்ளையை என்றும் கை விடுவது கிடையாது. அன்பான உள்ளங்களை இறைவன் நிறைவாக தண்டிப்பான்; ஆனால் சுவர்க்கத்தில் கை பிடிப்பான். காசு செல்வம் பொருள் என்று ஆசைகள் குவிந்த யுகத்தில் இன்று கொலைகள் கூட சர்வசாதாரணம் தான். இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 22-Jun-2018 12:02 pm
20 வயதில் இருந்த தாயின் நண்பன் அவளைவிட ஒன்றிரண்டு வயது பெரியவனாக இருப்பான். இப்பொழுது மகனுக்கு 25 வயது ஆகவே 45 லிருந்து 50 வயதுமிக்க ஒருவனால் கொலைசெய்யும் அளவிற்கு வலுவில்லாமல் இருக்க மாட்டான். ஏன் பெற்ற மக்களையே தன் ஜாதிக் கெளரவம் கெட்டுவிடக்கூடாது என்று கொலைசெய்த தந்தைகள் தனையன்கள் எத்தனைபேர் நம் ஊரில் உள்ளனர் அவர்களை எல்லாம் பார்த்துமா இந்த கேள்வியை கேட்க்கின்றிர்கள்...? 11-Jun-2018 2:07 pm
Roshni Abi - சையது சேக் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
19-Feb-2018 7:17 pm

எனக்குள்ளும் காதல் என்ற ஆச்சர்யம் படர துவங்கிய காலம்,.
ஏன் எனக்கு ஆச்சர்யம்,
நானும் சினிமாதனமான காதலை வெறுத்தவன்,
காமமே காதலை முன்னிருத்துகிறது என்பதே அதற்கு காரணம்,.
அது டீன் ஏஜ் பருவம்,
எனக்குள் இரண்டாவது இதயம் பூத்த நேரம்,
அவளால் எனக்குள் ஏகபட்ட மாற்றங்கள்,
அந்த பாதிப்புகளின் உணர்வு குவியலுக்கு காதல் என்று பெயரிட்டேன்..
அவளை சில நேரம் பார்க்காவிட்டால்,
அதையே நினைத்து பல நேரம் அவள் வரும் திசையையே பார்த்துக் கொன்டிருப்பேன்..
அவள் என் சந்தோஷத்திற்கும்,
தவிப்புகளுக்கும் இடையே ஒளிந்து கொண்டிருந்தாள்.
அவள் வரும் பாதையில்,
அவளுக்கு முன் காத்துகிடப்பேன்..
சில நிமிடங்கள் காண,
பல மணி ந

மேலும்

பிரிவின் வலிகளில் காதல் மீண்டும் பிறக்குமேயன்றி இறக்காது 22-Feb-2018 8:04 pm
மிக்க நன்றி நண்பரே தங்களின் தொடர் ஆதரவுக்கு எனது மகிழ்ச்சியும் நன்றியும்.. காதல் சேர்ந்தாலும் பிரிந்தாலும் அதன் புனிதம் உண்மை காதலால் ஒளி வீசி கொண்டிருக்கிறது.. 20-Feb-2018 5:09 pm
மிக்க நன்றி நண்பரே தங்களின் தொடர் ஆதரவுக்கு எனது மகிழ்ச்சியும் நன்றியும்.. காதலை கடந்து வந்த பின்னும் ,அதை யாபகப்படுத்தும் நிகழ்வுகள் கொஞ்சம் வலி கலந்த சுகம்தானே ... 20-Feb-2018 5:07 pm
காதல் புனிதமானது காதல் வாழ்வியல் மேலாண்மைக் கலை அறிந்து காதல் வாழ்வை அமைக்கவும் காதல் வாழ்க வளர்க 20-Feb-2018 2:01 pm
முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான் அளித்த படைப்பை (public) ச செந்தில் குமார் மற்றும் 1 உறுப்பினர் பகிர்ந்துள்ளனர்
10-Feb-2018 11:22 am

இந்த வார மித்திரன் வாரமலர் பத்திரிகையில் வெளிவந்த என்னுடைய சிறுகதை


குருட்டுப் பட்டாம்பூச்சியின் தோட்டத்திற்குள் என் கண்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தது. குடைக் காளான்களுக்குள் ஒரு பூந்தோட்டம் அன்றைய வசீகர மாலைப் பொழுதை ஆவலாகக் காத்திருந்தது. செவ்வாய் ஒரு பாலைவனம் என்றால் நிகழ்கால உலகை தார்ச் சாலை எனலாம்.

இன்று யாருமில்லாத காட்டிற்குள் மெழுகு வர்த்திகள் கண்ணீர் அஞ்சலிக்காய் ஏற்றப்படுகிறது; அன்று கூரைகளில்லாத குடிசைக்குள் மலை போல் குவிந்த சடலங்களை சந்திரன் தான் அடையாளம் காட்டியது.

என்னால் அலைகளோடு நீந்த முடியும்; மான்களோடு துள்ளி விளையாட இயலும்; வானவில்லை ஓவியமாய் வரைய முடியும் ஆனால் முப்ப

மேலும்

காலங்கள் கடந்து போனது என்று பலர் சொல்லலாம். இன்று மாற்றம் என்று கூட அவர்கள் சொல்லக் கூடும். இலாபம் சீராக உள்ள வரை மக்களை பற்றி சிந்திக்காத அரசியல் காலம் முடிந்து போகும் தவணையில் மீதத்தில் ஒரு குளத்திலிருந்து தண்ணீரை இரு கைகளால் நனைத்து அதனை மழையாக வானில் தூவி விடுகிறார்கள். அது தான் மாற்றத்தின் மார்கழி என்று நிகழ்காலம் ஒவ்வொரு நொடியும் ஏமாந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஆனால், உணர்ந்தவர்கள் தான் இங்கே பற்றாக்குறை 14-Feb-2018 11:32 pm
நீண்ட நாட்களின் பின் உங்கள் வருகை மனதிற்கு ஆனந்தம் தருகிறது. நேரம் எடுத்து வாசித்தமைக்கு மனம் நிறைந்த நன்றிகள் 14-Feb-2018 11:28 pm
ஈழத்தில் தமிழ்மொழியும் தமிழனும் செல்லக் குழந்தைகள் அவனைக் காட்டித்தான் கரைக்கடந்து அவர்கள் கொள்ளையடித்து வாழ்கிறார்கள். ஆனால், அவனை மட்டும் இன்றும் அந்தக் கல்லறைக்குள் புதைத்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். சமத்துவம் என்ற சொல்லில் அடிமை எனும் கூண்டை விட்டு இன்று வரை சுதந்திரமாக வாழ பலரால் முடியாமல் தான் இருக்கிறது 14-Feb-2018 11:26 pm
பன்னீர் பூக்கள் அருமை தோழரே.. 14-Feb-2018 3:02 pm
Roshni Abi - Roshni Abi அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Feb-2018 7:51 am

நீ தந்த நினைவு மாெட்டுக்கள்
நித்தமும் மலர்கிறது பூக்களாய்
வாசங்களை முகரந்த படி
உன் முகம் காண்கிறேன்
பூக்களாய் மலர்ந்த நினைவுகளை
மாலையாய் காேர்க்கின்றேன்
தேவதை உன் தடம் தேடி
காத்திருக்கின்றேன் காதலுடன்
வாசம் வீசிய தென்றலாய்
இதயம் நுழைந்த சிறு மலரே
என் சுவாசம் நீயாக வேண்டும்
வாழ்வின் வரமாய் நீ வேண்டும்
காதல் கை கூட வேண்டும்
பூவே பூ சூட வா

மேலும்

அருமை பா 08-Feb-2018 7:59 am
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (39)

jayapragash

jayapragash

puducherry
பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்
குமாரகுலசிங்கம் குயின்சன்

குமாரகுலசிங்கம் குயின்சன்

வட்டுக்கோட்டை,யாழ்ப்பாணம

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (44)

சேகர்

சேகர்

Pollachi / Denmark
Ever UR Jeevan...

Ever UR Jeevan...

LONDON-UK
ஆரோ

ஆரோ

விழுப்புரம்,(சென்னை)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (40)

சேகர்

சேகர்

Pollachi / Denmark
அருணன் கண்ணன்

அருணன் கண்ணன்

கிருஷ்ணகிரி
மேலே