காந்தியத்தின் சாத்தியம், இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகள் பட்டியல்

(Submitted Posts List)

காந்தியத்தின் சாத்தியம், இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகளின் பட்டியல் மற்றும் விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
எண் தலைப்பு ( இறுதி தேர்வு)
1 சுதந்திரம்   (KrishnamurthyD)   15-Aug-2018
2 தாய்மை _கவிதை   (Chellapandi5b73e0cbadb34)   15-Aug-2018
3 காந்தி --- முஹம்மத் ஸர்பான்   (Mohamed Sarfan)   16-Aug-2018
4 காந்தியத்தின் சாத்தியம், இப்பொழுதும் எப்பொழுதும்   (balamuruganBE)   16-Aug-2018
5 மகா ஆத்மா   (ileval5b6d527438b7b)   16-Aug-2018
6 காதல் என்றால் என்ன   (Chellapandi5b73e0cbadb34)   17-Aug-2018
7 விஞ்ஞானம் வியக்கும் மனிதம்   (ileval5b6d527438b7b)   17-Aug-2018
8 இட ஒதுக்கீடு பற்றிய என் பார்வை   (Mano5b7674caf26cc)   17-Aug-2018
9 அம்மா   (MEENAKSHI5b7684fae9e7a)   17-Aug-2018
10 அம்மா   (MEENAKSHI5b7684fae9e7a)   17-Aug-2018
11 காந்தியத்தின் சாத்தியம்   (preme)   18-Aug-2018
12 கேரளம் மலரட்டும்   (uma nila)   18-Aug-2018
13 கேரளம் மலரட்டும்   (uma nila)   19-Aug-2018
14 கேரளம் மலரட்டும்   (uma nila)   19-Aug-2018
15 என் உயிரே நீ பிரிந்தால் -   (arulselvan)   19-Aug-2018
16 மகாத்மாவின் கனவு   (umarsheriff)   19-Aug-2018


மேலே