Shyamala Rajasekar - சுயவிவரம்

(Profile)நடுநிலையாளர்
இயற்பெயர்:  Shyamala Rajasekar
இடம்:  சென்னை
பிறந்த தேதி :  23-Nov-1960
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  01-Aug-2013
பார்த்தவர்கள்:  8569
புள்ளி:  7495

என் படைப்புகள்
Shyamala Rajasekar செய்திகள்
Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
26-Jul-2019 7:35 pm

வரதரைக் காண மகிழ்வுடன் நின்றேன் வரிசையிலே
திருவடி கண்டதும் சிந்தை குளிர்ந்தேன் சிலிர்ப்பினிலே
அருளினைத் தந்திடும் அத்தி வரதரின் அழகினிலே
வருத்திய துன்பம் மறைந்திட வுள்ளம் மலர்ந்ததுவே!

சியாமளா ராஜசேகர்

மேலும்

Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Jul-2019 1:31 am

ஈன்ற தாயின் கருணையினால்
இந்த மண்ணில் பிறப்பெடுத்தோம் !
நான்தான் என்ற ஆணவத்தில்
நாளு முழன்று திரிகின்றோம் !
ஆன்றோர் வகுத்த வழியினிலே
அகந்தை யின்றி நடைபோட்டு
வான்போல் பரந்த உளத்தோடு
வாழ்ந்தால் வாழ்வு வரமாகும் !!

செருக்கை விரட்டி அன்பாலே
தெளிந்த அறிவைப் பெறவேண்டும் !
பெருமை மிக்க பண்பாட்டைப்
பேறென் றெண்ணிக் காக்கவேண்டும் !
வருத்தம் நீக்கும் வகையுணர்ந்து
வாட்டம் தணிவித் திடவேண்டும் !
இருக்கும் வரையில் இல்லாருக்(கு)
இயன்ற உதவி செயவேண்டும் !

கூட்டிக் கழித்துப் பார்த்திட்டால்
கூற்றன் வந்து நமையழைக்கப்
பூட்டி வைத்த பொன்பொருளும்
புரிதல் மிக்க உறவுகளும்
கூட்டை விடுத்துப் போகையிலே
கூடத் துணை

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 26-Jul-2019 7:15 pm
மிக்க நன்றி ! 26-Jul-2019 7:15 pm
மிக்க நன்றி ஐயா ! அதையும் குறிப்பிடுகிறேன் ஐயா ! 26-Jul-2019 7:15 pm
மிக்க நன்றி !! 26-Jul-2019 7:14 pm
Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
26-Jul-2019 6:58 pm

ஆடி வெள்ளிக் கிழமையில்
அம்ம னருளை நாடியே
கூடி யொன்றாய் மங்கையர்
குலவை யிட்டுப் பாடிடத்
தேடி வந்தே அன்புடன்
தேவி வரங்கள் நல்குவாள்!
ஈடில் லாத எழிலுடன்
ஈச னோடு தோன்றுவாள்!!

மஞ்சள் முகத்தில் குங்குமம்
வட்ட மாகத் துலங்கிடும் !
கஞ்ச மலராய்ச் சிவந்திடும்
கனிவில் தாய்மை விளங்கிடும்!
நெஞ்ச முருகி வேண்டிட
நினைத்த தெல்லா மருளுவாள்!
தஞ்ச மென்று சரண்புக
தயவாய் மடியில் தாங்குவாள்!!

கோல விழியாள் கண்படில்
கோணல் முற்றும் விலகிடும் !
நீல கண்ட னிடப்புறம்
நேய மாக உறைபவள்
வேல னுக்குச் சிக்கலில்
வேல்கொ டுத்த தாயவள்
சூல மேந்தி வந்துநம்
துன்பச் சுமைய கற்றுவாள்!!

கும்பம் வைத்து வழிபடக்

மேலும்

Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Jul-2019 1:31 am

ஈன்ற தாயின் கருணையினால்
இந்த மண்ணில் பிறப்பெடுத்தோம் !
நான்தான் என்ற ஆணவத்தில்
நாளு முழன்று திரிகின்றோம் !
ஆன்றோர் வகுத்த வழியினிலே
அகந்தை யின்றி நடைபோட்டு
வான்போல் பரந்த உளத்தோடு
வாழ்ந்தால் வாழ்வு வரமாகும் !!

செருக்கை விரட்டி அன்பாலே
தெளிந்த அறிவைப் பெறவேண்டும் !
பெருமை மிக்க பண்பாட்டைப்
பேறென் றெண்ணிக் காக்கவேண்டும் !
வருத்தம் நீக்கும் வகையுணர்ந்து
வாட்டம் தணிவித் திடவேண்டும் !
இருக்கும் வரையில் இல்லாருக்(கு)
இயன்ற உதவி செயவேண்டும் !

கூட்டிக் கழித்துப் பார்த்திட்டால்
கூற்றன் வந்து நமையழைக்கப்
பூட்டி வைத்த பொன்பொருளும்
புரிதல் மிக்க உறவுகளும்
கூட்டை விடுத்துப் போகையிலே
கூடத் துணை

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 26-Jul-2019 7:15 pm
மிக்க நன்றி ! 26-Jul-2019 7:15 pm
மிக்க நன்றி ஐயா ! அதையும் குறிப்பிடுகிறேன் ஐயா ! 26-Jul-2019 7:15 pm
மிக்க நன்றி !! 26-Jul-2019 7:14 pm
Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Jul-2019 12:36 pm

புங்கைமரக் கிளிகள் ...!!!
*********************************
சிற்றூரில் நான்வசிக்க
சீமையிலே நீயிருக்கச்
சற்றும்நான் நினைக்கவில்லை
சந்திப்போம் இன்றென்றே!
உற்றதோழி உன்னுடனே
ஊருக்குள் திரிந்ததெல்லாம்
சுற்றிவரும் நினைவுகளில்
சுகமாக இனிக்குதடி !!

அலையில்லாக் குளத்தினிலே
அயிரைமீன்கள் குவிந்திருக்க
வலைபோலும் கைத்துண்டை
மறைத்துவைத்துப் பிடித்ததெல்லாம்
சிலநேரம் மின்னல்போல்
சிந்தையிலே வந்துபோகும்
தொலைதூரம் போனாலும்
சுத்தமாக மறந்திடுமோ ??

புங்கைமரத் தடியினிலே
பொரிவிளங்காய் கடித்தபடித்
தங்கையரை அனுப்பிவிட்டுத்
தனிமைய

மேலும்

கிராமத்தில் குதூகளித்த அனைவருக்கும் இன்பம் தரும் இந்த படைப்பு....நன்றி கவிஞரே 17-Jul-2019 1:52 pm
Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) Dr A S KANDHAN5be32e1d8f203 மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
20-Jun-2019 2:12 pm

வேலை நிறுத்தமென வீணாய்க் கழிக்காமல்
ஆலைப் பணியாற்றி(டு) அன்றாடம் - வேலையெதும்
இல்லையேல் பட்டினியால் இன்னுயிர்க்கா பத்ததனால்
நில்லா(து) இயங்கிடுவாய் நீ.

ஊருக்குச் சென்றுவர உன்தயவும் தேவைதான்
நேரும் விபத்துக்கு நீபொறுப்பா? - பேருந்தே!
மல்லுகட் டாமலே மாநகர வீதிகளில்
நில்லா(து) இயங்கிடுவாய் நீ.

வதைக்கும் வலியால் வதங்கி விடாதே
பதமாய் மருத்துவம் பார்ப்பேன்! - இதயமே!
வெல்வதற்குன் நற்றுணை வேண்டும்! துடிப்பொடு
நில்லா(து) இயங்கிடுவாய் நீ.

தாவிக் குதித்துத் தலையாட்டும் பொம்மையே
சாவி கொடுத்ததும் சாய்ந்ததேன்? - ஓவியமாய்
மெல்லவெழு! பேத்தி விளையாட வந்திடுமுன்
நில்லா(து) இய

மேலும்

பேத்தி விளையாட வந்திடுமுன் நில்லா(து) இயங்கிடுவாய் நீ. ,,,, அருமையாய் வாஞ்சை உணர்வு . வெல்வதற்குன் நற்றுணை வேண்டும்! துடிப்பொடு நில்லா(து) இயங்கிடுவாய் நீ. ,,, இதயத்தோடு இணக்கமான சமரசப் பேச்சு ! 20-Jun-2019 11:48 pm
மிக்க நன்றி ஐயா🙏 20-Jun-2019 3:43 pm
நேரிசை வெண்பா அருமையான வெண்பாக்கள் ஆக்கிப் பலவாய்த் தருகின்றீர் அம்மையே! தாக்கம் - பெரிதாமே! நல்ல கருத்துடனே நால்வகையாய்த் தந்தீரே! நில்லா(து) இயங்கிடுவீர் நீர். - வ.க.கன்னியப்பன் 20-Jun-2019 2:55 pm
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
07-Jun-2019 2:01 pm

பொதிகையிலே புறப்பட்டுப் பொருநை யாற்றில்
***புரண்டுவந்து தேகத்தைத் தழுவுந் தென்றல் !
மதிமயக்கி நாளெல்லாம் தானும் சேர்ந்து
***மலர்களுடன் புதுராகம் பாடுந் தென்றல் !
அதியழகு மலையினின்று துள்ளி வீழும்
***அருவியிலே தான்நனைந்து குளிருந் தென்றல் !
புதியதொரு சுகந்தந்து சிலிர்க்க வைத்துப்
***பொலிவான பசுங்கொடியை அசைக்குந் தென்றல் !!

இருள்சூழ்ந்த வேளையிலும் அமைதி கொஞ்ச
***இதயத்தை இதமாக வருடுந் தென்றல் !
உருவத்தைக் காட்டாமல் மறைத்த வாறே
***உள்ளத்தைக் கனிவாக உரசுந் தென்றல் !
தருக்களொடு வாஞ்சையுடன் கதைகள் பேசித்
***தலைகோதித் தாலாட்டி மகிழுந் தென்றல் !
வரும்வழியில் இசைமழையைச் சுருட்டி வந்து
***மனம்நி

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 16-Jun-2019 12:40 am
பொதிகையிலே புறப்பட்டுப் ***புரண்டுவந்து தேகத்தைத் தழுவுந் தென்றல் -- கவிதையிலே கலந்திட்டு உருண்டுவந்து இதயத்தை வருடும் தென்றல் ,,,,,, 07-Jun-2019 2:54 pm
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
24-May-2019 9:51 pm

உலகம் முழுவதும் உன்னருள் வேண்ட
மலர்ந்த முகத்துடன் வாராய் ! - தலையில்
மதிநதி சூடிய மன்றாடி மைந்த!
துதிப்போர்க்கு நீயே துணை . 1.

துணையாய் மயிலும் சுடர்வடி வேலும்
இணைந்து வருமே எழிலாய் - அணைப்பில்
உருகி விழிநீர் உகுக்க மனத்தின்
இருளும் விலகும் இனி. 2.

இனியொரு துன்பம் எனக்கிலை யென்றே
இனிமையாய்ப் பாடு மிதயம் ! - பனிமலை .
மீதுறை யீசன் விரும்பும் உமைபாலன்
மாதவத் தோனை வணங்கு. 3 .

வணங்கிடும் கைகள் வடிவத்தைக் கண்டே
இணங்கியதை வேலென எண்ணி - கணமும்
பொறுக்கா துடனே புயலென வந்து
மறுக்கா தணைப்பான் மகிழ்ந்து. 4.

மகிழ்ந்தாடும் வள்ளியுடன் வண்ண மயிலில்
குகனவன் சிந்தை குளிர்ந்தே -

மேலும்

மிக்க நன்றி !! 29-May-2019 4:00 pm
அருமையாய் ஒலிக்கிறது , காதுக்கும் கருத்துக்கும் ,,, 25-May-2019 12:03 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Feb-2019 12:44 am

சந்தக் குழிப்பு
******************
தந்தன தானா தந்தன தானா
தந்தன தானா . . . . தனதானா

என்கன வேவா மஞ்சுள மேவா
என்துணை நீயே . . . . உணராயோ ?
இன்றுனை நேராய் நெஞ்சொடு சேயாய்
இன்புடன் கையா . . . . லணைவேனோ ?

தென்றலி னூடே சென்றிடு வாயோ
செங்கதிர் மேலே . . . . வருவேளை !
தெங்கிள நீராய் வண்டமி ழைநான்
சிந்திட வேநீ . . . . இளகாயோ ??

அன்பொடு தாராய் பஞ்சணை மேலே
அஞ்சிட லாமோ . . . . அழகேசொல் !
அந்தமி ழாலே பொங்கிடும் பாவாய்
அங்கயல் மீனாம் . . . . விழியாளே !

கண்டத னாலே கொஞ்சிட லாமா
கண்குளிர் வாயோ . . . . கனிவோடே !
கம்பனின் தோழா என்றெனை நீயே
கந்தளம் போலே . . . . ஒளிர்வேனே ...!!

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 15-Mar-2019 12:16 pm
கவிதை அழகு சந்தம் பொங்குது வரிகளில் படித்தேன் ரசித்தேன் ஆனந்தம் தந்தது இதயத்திற்கு 25-Feb-2019 11:04 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Feb-2019 12:25 am

கஞ்ச முகத்தழகும் கன்னக் குழியழகும்
***கன்னல் மொழியழகும் கற்றைக் குழலழகும்
கொஞ்சும் குரலழகும் கொவ்வை இதழழகும்
***கொண்டை மலரழகும் கொய்யாக் கனியழகும்
இஞ்சி இடுப்பழகும் இன்பக் கவியழகும்
***இல்லா இடையழகும் எஃகு மனத்தழகும்
வஞ்சி வடிவழகும் வண்ண நகத்தழகும்
***வட்ட பொட்டழகும் வண்டு விழியழகும்

வெண்டை விரலழகும் வெட்கப் படுமழகும்
***வெல்லப் பேச்சழகும் வெற்றித் திமிரழகும்
தண்டை ஒலியழகும் சங்கு கழுத்தழகும்
***தங்க வளையழகும் தந்த நிறத்தழகும்
பெண்மை மிகுவழகும் பின்னல் சடையழகும்
***பிச்சி மணத்தழகும் பெய்யும் இசையழகும்
வண்ண வுடையழகும் வங்கி வளைவழகும்
***மங்கை மடியழகும் மங்கா முகத்தழகும்

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 15-Mar-2019 12:19 pm
தொடர்வேன் இன்னும் ! நன்றி ! 15-Mar-2019 12:19 pm
நின்றன் கவிதைகளில் நித்தம் துடிக்கின்றேன்,நெஞ்சம் குளிர்விக்க மறுகவிதை தாறீரோ? 25-Feb-2019 7:45 pm
அந்த அவள் மண்ணிலவு அழகோ அழகு அதை விவரிக்கும் இக்கவிதையும் அழகு எது மேலோ சொல்வதற்கும் கடினமே இருப்பினும் கவிதைக்கு கருவூலம் அவள் அழகே அழகு வாழ்த்துக்கள் 25-Feb-2019 11:23 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
31-Mar-2019 11:08 am

இயற்கைவளம் நிறைந்தமலை பறம்புமலை அம்மே
***இனியவனாம் வேள்பாரி ஆண்டமலை அம்மே !
அயர்வின்றி உழைக்குமக்க ளுள்ளமலை அம்மே
***ஔவைமுதல் பலர்பாடும் அழகுமலை அம்மே !
நயமான மூங்கில்நெல் விளையுமலை அம்மே
***நற்சுவையாம் பனிச்சுனைநீர் கொண்டமலை அம்மே !
வியக்கவைக்கும் தேனடைகள் மிகுந்தமலை அம்மே
***வேர்ப்பலாக்கள் மணம்பரப்பி யீர்க்குமலை அம்மே !!

நாட்டுமக்கள் நலமொன்றே நெஞ்சத்தில் கொண்டோன்
***நாடிவந்தோர்க் கில்லையென்று சொல்லாமல் கொடுப்போன் !
கேட்பவர்க்குக் கேட்டவற்றை உடனளிக்கும் செம்மல்
***கிஞ்சித்தும் மறுத்தறியாப் பாரியென்ற வள்ளல் !
கோட்டைக்குள் இருந்துகொண்டே மூவேந்த ரோடு
***குன்றாமல் முற்றுகையை எத

மேலும்

Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
31-Mar-2019 11:14 am

சேனியம்மன் கொலுவிருக்கும் அழகியகற் கோட்டம்
***சீர்மிகவே அமைந்திருக்கும் சிங்காரத் தோட்டம் !
வானிலொளிர் வெண்மதியாய் அன்னையவள் தோற்றம்
***வற்றாத கருணையினால் வாழ்வில்வரும் மாற்றம் !
தேனினிய சொல்லெடுத்துப் பக்தியுடன் பாடத்
***தேவியவள் குளிர்ந்துநம்மை ஆட்கொள்வாள் மெல்ல !
நானிலத்தில் நல்லவழி காட்டிடுவாள் என்றும்
***நம்பிடுவோர் குறைகளையத் துணைவருவாள் நன்றே !!

அன்னரத மீதேறி ஆனந்த மாக
***அண்டுவார்தம் உள்ளத்தில் குடியிருக்க வருவாள் !
புன்னகையில் முத்தொளிர ஒய்யார மாகப்
***பூரிப்பில் தனைமறந்து பொலிவோடு வருவாள் !
கண்ணாடி வளையோசை கலகலவென் றொலிக்கக்
***கனிவாக அணைத்திடவே களமிறங்கி வருவாள

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 02-Apr-2019 10:57 pm
புவனம் காத்தவளுக்கு பொருத்தமான காப்பு. 01-Apr-2019 1:12 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (737)

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (740)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (741)

இரா-சந்தோஷ் குமார்

இரா-சந்தோஷ் குமார்

திருப்பூர் / சென்னை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே