Shyamala Rajasekar - சுயவிவரம்

(Profile)நடுநிலையாளர்
இயற்பெயர்:  Shyamala Rajasekar
இடம்:  சென்னை
பிறந்த தேதி :  23-Nov-1960
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  01-Aug-2013
பார்த்தவர்கள்:  8026
புள்ளி:  7409

என் படைப்புகள்
Shyamala Rajasekar செய்திகள்
Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Mar-2019 1:00 pm

குறைவில்லா வளத்துடனே இளமையொடு வாழும்
***குன்றாத புகழோடு குவலயத்தை யாளும் !
நிறைவான இலக்கணந்தான் செம்மொழியைக் காக்கும்
***நிகரில்லா இலக்கியங்கள் உலகோரை யீர்க்கும் !
அறநெறியைப் புகட்டிநல்ல தாயாகத் தாங்கும்
***அறிவொளியைத் தான்கூட்டி அகவிருளை நீக்கும் !
சிறப்புகளை அளந்திடிலோ அதன்பெருமை நீளும்
***செம்மாந்த தமிழிங்கு யாம்பெற்ற பேறே !!

சியாமளா ராஜசேகர்

மேலும்

வாழ்த்துக்கள் 15-Mar-2019 1:37 pm
Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Mar-2019 12:51 pm

கூர்விழிப் பார்வையெனைக் கொத்தித்தான் போனதடி
போர்முனைக்கஞ் சேனையுன் புன்னகை கொன்றதடி
பேரிட் டழைத்தும் பிடிவாத மேனடி
வேர்விட்ட காதலை மீட்டு.

சியாமளா ராஜசேகர்

மேலும்

Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Mar-2019 12:47 pm

வண்ணப் பாடல்
************************
சந்தக்குழிப்பு
******************
தத்தத்தன தத்தத் தனதன
தத்தத்தன தத்தத் தனதன
தத்தத்தன தத்தத் தனதன . . . . . தனதானா

குற்றத்தையொ டுக்கிக் கழுவிட
அச்சத்தினை விட்டுப் பகைவரின்
கொட்டத்தை யடக்கிப் பதிலடி . . . . . யளியாரோ ?
குட்டிக்குனி வித்துக் குழலது
சுட்டுச்செலும் பச்சைத் திமிரொடு
கொத்தித்தசை வெட்டிப் பலியிட . . . . . முனைவாரே !

அற்றைக்கவன் சுட்டுக் கொலவுட
லெட்டிச்சித றிப்பற் பலவிடம்
அக்கக்கென வெட்டித் தொலைவினில் . . . . . விழுமாறே !
அற்பத்தனம் மிக்குக் கயவரின்
நச்சொத்தவெ றிக்குத் துணிவுடன்
அத்திக்கையெ திர்த்துச் சமரிட . . . . . வி

மேலும்

Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Mar-2019 12:35 pm

வல்லிசை வண்ண எண்சீர் விருத்தம்
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
சந்தக் குழிப்பு (அரையடிக்கு)

தத்தத்தன தத்தத்தன தத்தத்தன தத்தா

அற்றைத்தினம் இச்இச்சென முத்தத்தினை யிட்டாய்
அச்சத்துடன் திக்திக்கென விட்டத்தைவெ றித்தேன் !

சுற்றத்தினை விட்டுச்செல எற்றைக்கு(ம்)ம றுப்பேன்
சொத்தத்தனை கொட்டித்தரின் பற்றற்றுவெ டிப்பேன்!

சிற்றப்பனி னொப்பைப்பெற நட்பைத்துணை யுற்றேன்
திக்கெட்டிலு மொப்புக்கொள மிச்சத்தைநி னைப்பேன் !

வெற்றிக்கனி பெற்றுக்கொடு தித்திக்கம ணப்பேன்
வெட்கத்தொடு பித்தத்துடன் சொர்க்கத்தில்மி தப்பேன் !

சியாமளா ராஜசேகர்

மேலும்

Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Feb-2019 12:25 am

கஞ்ச முகத்தழகும் கன்னக் குழியழகும்
***கன்னல் மொழியழகும் கற்றைக் குழலழகும்
கொஞ்சும் குரலழகும் கொவ்வை இதழழகும்
***கொண்டை மலரழகும் கொய்யாக் கனியழகும்
இஞ்சி இடுப்பழகும் இன்பக் கவியழகும்
***இல்லா இடையழகும் எஃகு மனத்தழகும்
வஞ்சி வடிவழகும் வண்ண நகத்தழகும்
***வட்ட பொட்டழகும் வண்டு விழியழகும்

வெண்டை விரலழகும் வெட்கப் படுமழகும்
***வெல்லப் பேச்சழகும் வெற்றித் திமிரழகும்
தண்டை ஒலியழகும் சங்கு கழுத்தழகும்
***தங்க வளையழகும் தந்த நிறத்தழகும்
பெண்மை மிகுவழகும் பின்னல் சடையழகும்
***பிச்சி மணத்தழகும் பெய்யும் இசையழகும்
வண்ண வுடையழகும் வங்கி வளைவழகும்
***மங்கை மடியழகும் மங்கா முகத்தழகும்

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 15-Mar-2019 12:19 pm
தொடர்வேன் இன்னும் ! நன்றி ! 15-Mar-2019 12:19 pm
நின்றன் கவிதைகளில் நித்தம் துடிக்கின்றேன்,நெஞ்சம் குளிர்விக்க மறுகவிதை தாறீரோ? 25-Feb-2019 7:45 pm
அந்த அவள் மண்ணிலவு அழகோ அழகு அதை விவரிக்கும் இக்கவிதையும் அழகு எது மேலோ சொல்வதற்கும் கடினமே இருப்பினும் கவிதைக்கு கருவூலம் அவள் அழகே அழகு வாழ்த்துக்கள் 25-Feb-2019 11:23 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Feb-2019 12:44 am

சந்தக் குழிப்பு
******************
தந்தன தானா தந்தன தானா
தந்தன தானா . . . . தனதானா

என்கன வேவா மஞ்சுள மேவா
என்துணை நீயே . . . . உணராயோ ?
இன்றுனை நேராய் நெஞ்சொடு சேயாய்
இன்புடன் கையா . . . . லணைவேனோ ?

தென்றலி னூடே சென்றிடு வாயோ
செங்கதிர் மேலே . . . . வருவேளை !
தெங்கிள நீராய் வண்டமி ழைநான்
சிந்திட வேநீ . . . . இளகாயோ ??

அன்பொடு தாராய் பஞ்சணை மேலே
அஞ்சிட லாமோ . . . . அழகேசொல் !
அந்தமி ழாலே பொங்கிடும் பாவாய்
அங்கயல் மீனாம் . . . . விழியாளே !

கண்டத னாலே கொஞ்சிட லாமா
கண்குளிர் வாயோ . . . . கனிவோடே !
கம்பனின் தோழா என்றெனை நீயே
கந்தளம் போலே . . . . ஒளிர்வேனே ...!!

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 15-Mar-2019 12:16 pm
கவிதை அழகு சந்தம் பொங்குது வரிகளில் படித்தேன் ரசித்தேன் ஆனந்தம் தந்தது இதயத்திற்கு 25-Feb-2019 11:04 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Feb-2019 12:47 am

பொலிவுடன் பெருமை மிக்க
***புண்ணிய பூமி தன்னில்
நலமுடன் வூன மின்றி
***நல்லதோர் பிறவி தந்த
உலகினைப் படைத்துக் காக்கும்
***ஒப்பிலா இறையைப் போற்றி
மலரடி தொழுது நாமும்
***மகிழ்வுடன் நன்றி சொல்வோம் !

கருவிலே திங்கள் பத்துக்
***கனிவுடன் சுமந்து பெற்றுப்
பெருந்துணை யாயி ருந்து
***பிள்ளையைப் பேணி காக்கும்
திருமகள் வடிவாம் தாயின்
***திருவடி பணிந்து என்றும்
அருவியாய் அன்பைக் கொட்டி
***அகம்நிறை நன்றி சொல்வோம் !

பிறந்தது முதலாய் நெஞ்சில்
***பிரியமாய்ச் சுமக்கும் தந்தை
அறநெறி புகட்டி வாழ்வில்
***அறிவொளி கூட்டும் ஆசான்
பொறுப்புடன் சுமைக ளேற்கும்
***பொறுமையிற் சிறந்த இ

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 15-Mar-2019 12:15 pm
சிறப்பு 25-Feb-2019 4:21 pm
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
10-Oct-2018 12:33 pm

எங்கள் வீட்டுத் தேவதை
***எழிலாய்ப் பூத்த தாரகை!
தங்க முகத்தில் புன்னகை
***ததும்ப விரியும் நறுமுகை!
செங்க ரும்பின் சுவையெனச்
***சிந்தும் மொழியின் இன்சுவை!
பொங்கும் இன்பத் தேன்நிலா
***பொம்மி இவள்தான் வினுஷரா!

கன்னல் பேச்சில் மயக்குவாள்
***கண்ணால் கதைகள் சொல்லுவாள்!
அன்பால் மனத்தை உருக்குவாள்
***அக்கா வென்றால் உருகுவாள்!
அன்னை தந்தைச் செல்லமாய்
***அமுதத் தமிழின் இனிமையாய்
என்றும் வாழ்வில் சிறந்திட
***இதயங் கனிந்து வாழ்த்துவேன்!

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் வினுஷரா செல்லம் !!

மேலும்

மிக்க நன்றி ஐயா ! 10-Oct-2018 1:57 pm
வினுஷராவிற்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். வாழ்க வளமுடன்; வாழ்க நலமுடன். 10-Oct-2018 1:13 pm
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
19-Jun-2018 12:09 am

காஞ்சிபுரம் அண்ணா கலையரங்கில் நடைபெற்ற உலகத் தமிழ்ச் சங்கங்கள் மாநாட்டின் மூன்றாம் நாளான 10-6-2018 இன்று பாவலர் கருமலைத் தமிழாழன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற கவியரங்கில் " பல்லவர்கள்" என்ற தலைப்பில் நான் வாசித்த கவிதை .!

தமிழ் வாழ்த்து !
**********************
கன்னல் மொழியில் கவிசொல்ல விங்குவந்தேன்
என்றமிழ்த் தாயே! இனியவளே ! - நின்னருளால்
பல்லவர் மாண்பினைப் பாட, அமிழ்தனைய
சொல்லெடுத்துத் தாராய் தொடர்ந்து.

தலைமை வாழ்த்து !
****************************
பெருமைமிகு பைந்தமிழால் பேற்றினைப் பெற்றே
அருந்தொண்டு தாய்மொழிக் காற்றும் - கருமலையார்
நற்றலைமை யேற்க நயந்து பணிந்திடுவேன்
பொற்ப

மேலும்

Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
18-Jun-2018 11:22 pm

கன்னிமனம் ஊஞ்சலிலே கனவுகளோ டாடும்
***கண்ணனவன் வருகையினைக் காதலுடன் தேடும் !
புன்னகையு மளவோடு பொன்முகத்தில் பூக்கும்
***பொறுமையுடன் வண்ணமலர்ச் சோலையிலே காக்கும் !
தென்றலிலே குழலசைந்து செவியோரம் மோதும்
***சிலிர்ப்பினிலே சிவந்துவிட்ட சிறுவிதழ்கள் பேசும் !
அன்னமவள் அழகுகண்டு கவின்சிலையும் நாணும்
***அடங்காத ஆசையிலே இமைதிறந்து பார்க்கும் !

வஞ்சியவள் கனிமொழியில் மலைத்தேனும் தோற்கும்
***வளைகுலுங்கும் கைகளிலே மருதாணி பூக்கும் !
கொஞ்சிவரும் இளங்காற்று வருடிவிட்டுப் போகும்
***குழலோசை மயங்கவைக்க உள்ளமது நோகும் !
மஞ்சுதிரள் கருவானில் ஒளிக்கிளைகள் மின்னும்
***மனத்திலிடி விழுந்தாற்போல் கா

மேலும்

Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
28-May-2018 12:51 pm

சிற்றிலக்கியப் படையல் ...!!!
**************************************
மும்மணிக் கோவை ....!!!
**********************************
காப்பு ....!!!
***************
மும்மணிக் கோவையில் முப்பது பாக்களால்
பெம்மான் முருகன் பெருமையைச் - செம்மையாய்
நற்றமிழில் யான்பாட ஞான முதல்வனே
பற்றினேன் நின்றன் பதம் .

நூல் !!
********
நேரிசை ஆசிரியப்பா ...!!!
**********************************
சிவனா ருமையின் செல்வக் குமரன்
குவலயம் போற்றும் குறத்தி மணாளன்
குன்றுகள் தோறும் குடிகொண் டிருப்பான்
பன்னிரு விழிகளால் பவவினை தீர்ப்பான்
அடியவர் கூடி அவன்புகழ் பாடி
அடிதொழு திடவே அகங்குளிர்ந் திடுவான்

மேலும்

Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
28-May-2018 12:58 pm

#சிற்றிலக்கியப்_படையல் :8
கல்வியா ? செல்வமா ? வீரமா ?
மும்மணிமாலை

ஆக்கம்;
ஆசுகவி வெங்கடேசன் (வெண்பா)

ஆசுகவி விவேக்பாரதி (கட்டளைக் கலித்துறை)

ஆசுகவி சியாமளா ராஜசேகர்
(ஆசிரியம்)

காப்பு

(நேரிசை வெண்பா)

கல்வியைச் செல்வத்தைக் காத்துநிற்கும் வீரத்தைச்
சொல்லவந்தோம் பாட்டினில் தூய்தமிழே - வெல்லமாய்
யாவரும்கேட் டின்புற அந்தமிழ்ச் சொற்களைப்
பாவ விடுவாய் பரிந்து

நூல்

(நேரிசை வெண்பா)

என்றும் எவருக்கும் எங்கும் பயன்தரும்
நன்றெனச் சான்றோர் நவிலுவர் - குன்றின்மேல்
நல்விளக் காய்த்தோன்றி நல்வழி காட்டும்நற்
கல்வியைக் கற்பாய் களித்து (1)

(கட்டளைக் கலித்துறை)

களித்தி

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (734)

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (737)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (738)

இரா-சந்தோஷ் குமார்

இரா-சந்தோஷ் குமார்

திருப்பூர் / சென்னை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே