சூரியன்வேதா- கருத்துகள்

நீங்க
கவிதைனு சொல்றது எந்த அர்த்தத்தில்

Uiraai iruppavarkal pirnthaale naam nataipinamthaan


சூரியன்வேதா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comமேலே