கவிதைத் திருவிழா - கவிதைப் போட்டி போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகள் பட்டியல்

(Submitted Posts List)

கவிதைத் திருவிழா - கவிதைப் போட்டி போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகளின் பட்டியல் மற்றும் விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
எண் தலைப்பு ( இறுதி தேர்வு)
1 குழந்தை குயில்   (BHUVANESHWARI59b43a553532a)   10-Sep-2017
2 மரணத்தின் கண்ணீர்   (Ever UR Jeevan...)   10-Sep-2017
3 எழுது கோல்   (Pragathi593eb83d3037c)   10-Sep-2017
4 வான அழகி   (priyakarthikeyan)   10-Sep-2017
5 வரவு   (priyakarthikeyan)   10-Sep-2017
6 இனிமை   (BHUVANESHWARI59b43a553532a)   10-Sep-2017
7 குண்டூசி   (priyakarthikeyan)   10-Sep-2017
8 பொய்க் கவிஞன்   (BJ Dhinesh babu597405e6b32ee)   10-Sep-2017
9 முகம் தொலைத்த முகப்புத்தகம்   (Nusra Ameen59b24ec490b24)   10-Sep-2017
10 நிந்திக்குமுன் சிந்தி   (availankanni)   11-Sep-2017
11 கவிதை திருவிழா- முதிர்வினில் மகிழ்வைத்தேடி   (christaarivu)   11-Sep-2017
12 கவிதை திருவிழா- உன்னைத்தேடி   (christaarivu)   11-Sep-2017
13 கவிதை திருவிழா- இதுவும் கடந்து போகும்   (christaarivu)   11-Sep-2017
14 நம்பிக்கை   (Raju Rajendhran59aaeecf145d5)   11-Sep-2017
15 கவிதைத் திருவிழா 👄உயிரே என்னவளே❤   (sriram5947c3aa3c7a3)   14-Sep-2017
16 நொய்யல்   (Kavi thamildasan)   12-Sep-2017


மேலே