பெண்கள் வேலையிடத்தில் தவறான சித்தரிப்பு போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகள் பட்டியல்

(Submitted Posts List)

பெண்கள் வேலையிடத்தில் தவறான சித்தரிப்பு போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகளின் பட்டியல் மற்றும் விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
எண் தலைப்பு ( இறுதி தேர்வு)
1 இருள் சூழ்ந்த பௌர்ணமி   (Krishna609fcf5766237)   15-May-2021
2 பெண்முன்னேற்றம்   (Thara607571dd64c5a)   16-May-2021
3 ஹைக்கூ-ஆடை   (Velvizhi5d171aea9ec79)   22-May-2021
4 பாரதியின் வருகை   (anu5ac42f9f23d7f)   24-May-2021
5 கவனம்   (Christuraj Alex6041e9acbc5a4)   24-May-2021
6 பிறப்பு   (M RAVICHANDRAN6091665fb3d5a)   08-Jun-2021
7 துனை தேடும் மணம்   (Mahesh60ae18c7724bf)   26-May-2021
8 கள்ளச் சிரிப்பழகிகுழந்தை செல்வம்   (Jayasri Siva)   29-May-2021
9 பெண் நெஞ்சின் அழுகை   (ANUSHIYARAJI40560b791551e25b)   03-Jun-2021
10 சுதந்திர தாகம்   (Tamizhudhayan60b8e172b6e53)   06-Jun-2021
11 நினைவேந்தல் - அருமை அப்பாவிற்கு   (KrishnamurthyD)   06-Jun-2021
12 இறைவா ஏன் சொல்   (PASALI60b838426008d)   06-Jun-2021
13 ’முதல் அப்பா பாவம்டி’   (Ramesh60c0324413af3)   09-Jun-2021
14 பெண்ணின் பெருமை வீட்டில் அலுவலகத்தில்அனைத்து இடங்களிலும் பெண்டிர் படும் அல்லலை எதிர்த்து போராடும் பெண்மையை போற்றும் பாடல்   (KrishnamurthyD)   10-Jun-2021
15 இழிசொல் பொறுத்த இளவரசி   (Prabhakaran b60c1a8ff36648)   11-Jun-2021
16 சிறப்பு தரிசனம்……   (Ramesh60c0324413af3)   13-Jun-2021


மேலே