ஹயாக்ஸ்-HIOX நிறுவனத்தின் 11ஆம்ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் கவிதை போட்டி போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகள் பட்டியல்

(Submitted Posts List)

ஹயாக்ஸ்-HIOX நிறுவனத்தின் 11ஆம்ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் கவிதை போட்டி போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகளின் பட்டியல் மற்றும் விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
எண் தலைப்பு ( இறுதி தேர்வு)
1 தாயின் மடியிலே   (k VIGNESH)   07-Nov-2015
2 கண்ணாடியின் தர்ணா   (Nishazam)   07-Nov-2015
3 உன் முதல் முத்தம்   (Nishazam)   07-Nov-2015
4 இன்ப சிக்கல்   (Nishazam)   07-Nov-2015
5 பூகோளக் காதல்   (RKUMAR)   07-Nov-2015
6 மீண்டும் மீண்டும் நண்பர்கள் வேண்டும்   (RKUMAR)   07-Nov-2015
7 ஆசைகளின் அரும்புகள்   (Anpudan Aruntha)   07-Nov-2015
8 மகிழ்ச்சியின் முயற்சி   (Anpudan Aruntha)   07-Nov-2015
9 உரிமைகள் பறிக்கப்படும்   (Anpudan Aruntha)   07-Nov-2015
10 மண் ஞானம்+வின் ஞானம்   (dineshdt)   08-Nov-2015
11 துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது   (Pon Arul)   08-Nov-2015
12 உரிமைகள் பறிக்கப்படும் -போட்டிக் கவிதை --முஹம்மத் ஸர்பான்   (Mohamed Sarfan)   08-Nov-2015
13 2013 – சித்திரைப்புத்தாண்டு”   (Pon Arul)   08-Nov-2015
14 பூமித் தாயின்   (k VIGNESH)   08-Nov-2015
15 பால் கொடுத்த பசுவும் பசியால் மாண்டு கிடக்குது கடவுளே   (k VIGNESH)   08-Nov-2015
16 நாளை எனக்கு தூக்கு தண்டனை   (k VIGNESH)   08-Nov-2015


மேலே